Kategori

Dikt

Dikt Kreativ

Sorg

Sorgens intense smerte, lager dype rifter i mitt hjerte. Med tanken på en kjær å miste,…